Zeytinyağı Sözlüğü

Zeytinyağı Sözlüğü: Islak Odun (Don Vuruğu) ne demektir?

Zeytini don vurduğunda zeytinyağının kalitesini olumsuz şekilde etkiler. Zeytinyağının kalite ve değeri düşer. Islak Odun olan zeytinyağı, dondan zarara uğramış yağdır. Ağaçta donmuş zeytinlerden elde edilmiş demektir. Yenildiğinde çürük, bayat, acılık, metali hatırlatan bir tat ağızlara hakim olur. Yağın tadının kusurlu olması halidir. İklim değişikliğinden etkilenen bölgelerde genç zeytin ağaçlarını bile kurutabilir. Günümüzde iklim değişikliğinden dolayı +1,5 derece ani sıcaklık artışı dolayısıyla taban suyu seviyeleri gittikçe azalmakta ve bu da zeytin ağaçlarının yaşamasını daha da güçleştirmektedir.